Ana Sayfa
İletişim
İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

Dr. Öğr.Üyesi Çisem BEKTUR

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü

 

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ  ve YAZI İŞLERİ BİRİM SORUMLULARI

Neriman KANBUR

Dış İlişkiler Şube Müdürü

+90 264 295 50 87

nkanbur@sakarya.edu.tr

- Mevlana Değişim Programı

- Farabi Değişim Programı

- Free Mover (Serbest Dolaşım)

- İkili İşbirlikleri (MoU)

Ayşenur ŞİMŞEK

+90 264 295 73 66 

aysenurd@sakary a.edu.tr

Müdürlük Yazı İşleri,

Harçsız Pasaport Yazıları

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ  MUHASEBE  BİRİM SORUMLULARI

İrfan ATASOY

(Şef)

+90 264 295 50 85

irfana@sakary a.edu.tr

Mevlana Değişim Programı Ödemeleri

Farabi Değişim Programı Ödemeleri

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ  GİDEN ÖĞRENCİ BİRİM SORUMLULARI

Birim Sorumlusu

Sorumlu Olunan Enst./Fak./YO./MYO

İsmail ERDİK

(Şef)

+90 264 295 50 89

ierdik@sakarya.edu.tr

Birim Şefi

Nazif ÇAPOĞLU

(Sözleşmeli Personel)

+90 264 295 50 87

ncapoglu@sakarya.edu.tr

Gelen ve Giden Öğrenci Birim Sorumlusu